Återförsäljare

Snickarpågarna

Sjöbo

Jan Andersson
Mobil 0705-980053
Fax 0416-17022
snickarpagarna@live.se

RA Byggen

Åhus

Mats Andersson
Mobil 0708-247602
Fax. 044-247610
mats@rabyggen.se

MBAS
Sjöbo

Morgan Isaksson
Mobil 0733-892087
morgan@mbas.se

Sliparebackens Finsnickeri

Staffanstorp

Tel. 046-253797
0708-646957
info@sliparebackensfinsnickeri.se

Buildab Bygg o Entrepenad

Eslöv

Arne Nilsson
Mobil 0703-731634
arne.nilsson@buildab.se

AB Lindahls Snickeri

Löberöd

Jörgen Lindahl
Tel. 0413-30018
Fax.0413-30093
jorgen@ablindahls.com